Alle honden binnen Nederland zijn diverse formaliteiten vereist. 

EU-dierenpaspoort en geldige rabiësvaccinatie

Voor elke hond is een EU-dierenpaspoort vereist Sinds 2004 vervangt het EU-dierenpaspoort alle identiteitskaarten en documenten voor dieren die voorheen gebruikelijk waren in Europa.
In dit paspoort wordt het betreffende dier precies beschreven, evenals het adres van de eigenaar van het huisdier.
Verder bevat de ID-kaart het chipnummer of het tattoo nummer van het dier.
Het EU-dierenpaspoort bevat een notitie over de rabiësvaccinatie en andere immunisaties.

De rabiësvaccinatie is verplicht voor binnenkomst in Nederland.
Vaccinatie tegen rabiës moet zijn uitgevoerd door een erkende dierenarts.
Die dierenarts heeft het recht om het EU-dierenpaspoort in te voeren.
De rabiësvaccinatie moet geldig zijn volgens de aanbevelingen van de respectieve vaccinfabrikant.
Het gebruikte vaccin moet ook een inactief vaccin zijn dat voldoet aan de vereisten van de WHO-norm.

Microchip of tatoeage Verder zijn de eigenaren van de hond verplicht om hun dier zodanig te laten markeren dat identificatie te allen tijde zonder problemen en ondubbelzinnig mogelijk is.

In Nederland is de elektronische transponder, kortweg Microchip genoemd, de meest gebruikte methode om honden te identificeren.
Deze chip, ontworpen volgens ISO-norm 11784 of ISO-norm 11785, kent de hond een uniek identificatienummer toe. 
Het wordt direct onder de huid aangebracht door de dierenarts en blijft daar meestal levenslang. Als de chip niet voldoet aan de bovengenoemde norm, is de eigenaar van het huisdier gedwongen om een speciaal apparaat te leveren met behulp waarvan de chip van zijn hond kan worden gelezen.
 
Daarnaast wordt een leesbare tatoeage van het dier in Nederland bij wijze van overgangsmaatregel (tot en met 3 juli 2011) geaccepteerd.
Welke rassen mogen Nederland in?