Het ontstaan van de hond.

Blijkbaar door niet vast te leggen reden is het “wezen” mens geëvolueerd tot de slimste/sluwste wezen op aarde. Door een of andere natuurwet is dit waarschijnlijk ontstaan, om veelal (mis)bruik te maken van andere wezens in te zetten voor eigenbelang en of verrijking. Zonder enige oordeel te geven wat men hier van vind. Waarbij je onderscheid kan bedenken tussen positieve en negatieve ontwikkelingen.

Na enige studie voor zover dat mogelijk is, gaat de kennis dat de hond circa 20.000 geleden is ontstaan vanuit de wolf. Al hoewel de mensenwereld bevolking des tijds een hele kleine percentage is van wat het nu is. Had de mens al de overhand in de regio Siberië/Alaska  omtrent de voedselketen. Er ontstonden voedsel te kort bij de wolven. Waarbij de mens hun het dierlijke resten gaven aan de wolf. Hierdoor ontstond er enige maten van toegankelijkheid/tamheid waarbij de mens tot de gedachte kwam om ze in te zetten als werktuig. Hieruit is langzaam het eerst ras “hond” ontstaan, een husky achtige hond. Werkhonden die in erbarmelijke weersomstandigheden goed functioneren als trekhonden voor het transporteren van een uiteenlopende goederen. Ook was wreedheid bij sommige mensen niet anders als nu. Veelal na vier jaar nam de trekkracht af en werden ze gedood en als voedsel voor de andere honden gebruikt. Een ieder mag daar natuurlijk anders overdenken, in het kader van meningsuiting.
Het gedrag/karakter/vorming door de eeuwen heen evolueert mee bij deze wezens.
En ontstaan er kruisingen en vele soorten voorplanting, waaruit de honden rassen zicht verder hebben uitgekristalliseerd hebben. Met hun specifieke eigenschappen.

Respect voor elkaar

Ik als schrijven Sander van der van der Kruk, liefhebber van de natuur en dieren. In het bijzonder ligt mijn interesse bij de samenleven met de hond. Ben ik vaak bezig met het vraagstuk respect voor elkaar hebben vanuit de soort innerlijke liefde als uitgangspunt, steeds weer opnieuw, met een schone lei.
Zet mij graag in voor het hondenbelang, om het ze zo aangenaam mogelijk te maken door middel van omstandigheden. En natuurlijk de hoge waarde in te zien van gevaar en respect.
Zoveel mogelijk voorkomen van ongewenste situaties en zoveel mogelijk rekening houden met de natuur waar de mens een onderdeel van is. 
Ik zie grote uitdagingen in zogenoemde verbeterpunten voor de omstandigheden voor de hond,  natuur en de mens.
Volgens mij zijn vele mensen zo vervreemd van de natuur en mist inmiddels de juiste balans in de wereld.

De mens heeft zich nagenoeg alles toegeëigend en vind het alleen nog maar vanzelfsprekend dat wij als mens het recht hebben op alle ruimte. En er alleen voor ons is. Elke m2 in Nederland is zogenaamd van iemand en die is daar dan zogenaamd de eigenaar van is en bepaald wat ermee gebeurd. Ten grondslag zit er een economisch bestemming plan achter. Regelingen en het vraagstuk is het rendabel. Hier en daar subsidie voor een bestemmingsplan. Zo is het ontstaan.
Vele gemeentes hebben vastgesteld dat 99,9 van hun ruimte honden loslopen niet toegestaan.
er is veel ruimte toegestaan voor dieren die een consumptie product leveren of zijn.
Dit is geen kritiek op eerlijke hardwerkende boeren, maar het algemene politieke beleid uit het verleden, geeft de uitdaging om op vele verbeterpunten het aan te pakken.